Služby

Rozvoj kompetencí

Rozvoj znalostí, dovedností a postojů prostřednictvím interaktivních forem tréninků s významným zaměřením na procvičování situací z praxe.

Cílem je dosažení změny chování v reálném pracovním životě. Zavedení do praxe je vyhodnocováno pomocí měřicích nástrojů.

 • Obecné Soft skills
 • Obchodní dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Specializované Hard skills
 • Tréninky na míru
 • Otevřené kurzy

Management consulting

Implementace prvků excelentního managementu do řízení firmy. Realizace změnových projektů pomáhajících tvořit, rozvíjet a uvádět do života vize a myšlenky a měnit je ve výsledky.

Pomocí změnových projektů pomáháme vize a myšlenky tvořit, rozvíjet je, uvádět do života a měnit ve výsledky. Vycházíme z neustálé potřeby firem růst (obrat, marže,…) a využíváme zkušeností, příležitostí současné doby a moderních trendů, které nám umožňuj

 • Strategické řízení firmy
 • Tvorba procesů
 • Manažerské nástroje
 • Korekční aktivity
 • Expertní analýzy výkonnosti

HR služby

Výběr a příprava lidí na míru dle požadavků. Definování přesného zadání pro hledané pozice a nastavení správného očekávání uchazečů.

 • Executive search
 • Dočasné obsazení pozice
 • Projekt GATE
 • Realizace přijímacích řízení
 • Osobnostní a pracovní profily

Dotační poradenství

Realizace komplexní služby na klíč v oblasti získávání dotací a realizace investičních projektů z Evropských fondů.

 • Dotační management
 • Zpracování žádostí
 • Administrace projektů

Kapitálové know how

Vytváření partnerství se společnou odpovědností za doručené výsledky zapojením se do exekutivního managementu ve Vašem businessu.

 • Business development
 • Akviziční prodej
 • Executive management
 • Řízení klíčových projektů